Klubben har per i dag 2 AIBA 1-star trenere, med flere på gang :-)