Vårt treningstilbud

En idrett for alle - uansett alder, nivå og vektklasse

Boksing er en idrett som appellerer til barn og unge som av ulike årsaker ikke finner seg til rette lagidretter som fotball og håndball. Kanskje gjelder dette spesielt barn og unge som kommer til Norge fra 10-årsalderen og oppover. Det er ikke så lett å "spille seg inn" på et lag som har kjent hverandre siden 1. klasse, eller å hevde seg på ski dersom man ikke er født med ski på beina. 

Vi ønsker å gi disse barn og unge et tilbud hvor de kan få drive med idrett i et inkluderende og rusfritt miljø. Alle som kommer til vår klubb føler at de blir tatt vare på, og vi har et veldig positivt flerkulturelt miljø. Hos oss blir alle akseptert og godtatt.

I øvrig organisert idrett ser vi et jevnt fall i deltakelse gjennom tenårene. Denne frafallgruppen gjenspeiles ikke innen kampidrettene. Hos oss er den største frafallsgruppen fra 20-25 år, sannsynligvis pga utdanning, militærtjeneste, stifting av familie mv. Vi klarer altså å samle ungdommen rundt en positiv aktivitet og miljø og trekker dem vekk fra gata. Her kan de få utløp for sin aktivitetstrang gjennom hard trening og disiplin. Og her er det ingen på reservebenken!

I boksingen konkurrerer man "på like vilkår" - mot motstandere på samme alder, i samme vekt og med omtrentlig samme antall kamper. I vår idrett er det altså ikke nødvendigvis noen fordel å være høy eller muskuløs, man kan komme like langt med å være liten og rask da motstanderne som regel har noenlunde lik fysikk med deg selv.