Kontaktinfo

Besøksadresse: Østre Rosten 39, 7075 Tiller (Rostenhallen). 

Postadresse: Postboks 3458 Havstad, 7425 Trondheim. 

E-post: b-30@online.no

 

Treningslokalene er åpne når det er trening, se treningstider. 

Kontoret i klubben er stort sett betjent under treningene.  

Leder Laila Kristjansson nås på mobil 99 53 12 34 og lk@magnuslegal.no. 

 

Bankkonto: 4200.27.82779 (Spb1 SMN)

Vipps: #81920