Medlemskap og priser

Reiser i regi B-30

Det er få som konkurrerer i boksing totalt sett i Norge. Dette betyr at for å få bokse mot noen i samme alder/ vekt/ kjønn og erfaring, så må vi belage oss på å reise. 

For barn under 12 år legger Barneidrettsbestemmelsene begrensninger på adgang til å reise utenfor egen region for å bokse kamper. Dette da barn fortrinnsvis skal få utøve sin idrett lokalt. Vi prøver å tilrettelegge for dette ved et godt samarbeid med klubbene i vår region - Bokseregion Nord. Men vi har også anledning til å søke NBF om deltakelse for de yngste på stevner/ turneringer/ mesterskap utenfor regionen dersom vi finner det hensiktsmessig.

Følgende gjelder på reiser; 

- B-30 organiserer reise og opphold for boksere, trenere og evt dommere. 

- Frokost er inkludert i oppholdet. I tillegg betaler B-30 for en felles middag. Øvrige måltider dekker den enkelte utøver selv.

- Ved reising med barn under 14 år oppfordrer vi foreldre til å bli med på tur. Boksing er en tøff sport, og for de yngste kan det være fint at det er voksenpersoner utover trener med på tur. Dette er også en fin måte å bli kjent med andre foreldre, trenerne og utøverne på.  Foreldre og familiemedlemmer som er med på tur dekker kostnader til reise, mat og overnatting selv. 

- Transportmåte mv. bestemmes av styret/ trenerne, avhengig av hvor man skal reise, hvor mange etc. Kort oppsummert; ved anledning på kortere turer prøver vi å fylle opp privatbiler, evt reise med tog. På lengre turer blir det fly, evt. kombinert med tog/ leiebiler. Vi ser litt på kostnader, men samtidig prøver vi å holde reisetid og "slitasje" på et lavt nivå, slik at boksere og trenere er godt rustet til å prestere på en best mulig måte ved bestemmelsesstedet, samt at vi slipper å ta for mye fri fra jobb/ skole. 

- Egenandeler: disse varierer avhengig av kostnaden ved reisen, og blir derfor et resultat av hvor langt vi reiser og lengden på oppholdet. Vi tilstreber imidlertid på å holde kostnadene nede, herunder er "vaktdugnaden" i Rostenhallen som utføres av kampbokserne øremerket til "Reisepenger" slik at vi kan holde egenandeler nede. Erfaringsmessig ligger egenandelene nå mellom kr 200-1000 per reise. Vi vil informere om egenandel i forkant av reisene. Vi har også mulighet til å søke om støtte til dekning av egenandel på vegne av lavtlønte familier. Ta kontakt med Laila på 99 53 12 34 (LK@magnuslegal.no) for mer informasjon om dette. 

- Foreldre/ trenere som har med andre passasjerer i bilen leverer kjøregodtgjørelsesskjema. Vi honorerer kjøring med kr 1,00/km for hver utøver/ trener/ dommer som er med i bilen. Dersom man har krav på godtgjørelse, men ikke leverer inn skjema, blir dette regnet som en gave til B-30 <3