Medlemskap og priser

Klubbdugnader

B-30 er heldig å være en klubb med god dugnadsånd! Store og små bidrar med det de kan i forbindelse med våre stevner; rigging av boksering, bord, stoler, baking, kioskvakter, dømming og annen organisering. Det er givende å bidra i et positivt miljø :)

Våre "faste dugnader" vil typisk være; 

- En lørdag i januar/ februar: Diplom/ rekruttstevne i vårt eget lokale. Her trengs: rigging av stoler og bord, dommere, funksjonærer og kioskvakter. 

- En ettermiddag før påske: Merkestevne i vårt lokale som avslutning på bokseskolen. Her trengs: rigging av stoler og bord, dommere, funksjonærer og kioskvakter. 

- Siste helgen av oktober: Legacy Box Cup! Dette er vår store, internasjonale turnering som har vokst årlig. Her trengs alt fra mannskap til opp- og nedrigging av ring og hall, baking av kaker, organisering av kiosk og inngang, diverse vakter, dommere og funksjonærer gjennom hele helgen. Det bokses i to ringer, og det er full rulle i 2-3 dager. Men dette er årets morsomste dugnad, hvor våre boksere får mulighet til å bokse mot svensker, irer, engelskmenn og islendinger - på hjemmebane!  

- En ettermiddag tidlig desember: Merkestevne i vårt lokale som avslutning på bokseskolen. Her trengs: rigging av stoler og bord, dommere, funksjonærer og kioskvakter. 

- Vakthold i Rostenhallen (hele året): vaktene fordeles mellom Kampbokserne. Inntektene fra denne dugnaden er øremerket "Lavere egenandeler", jf info om reising. Hver Kampbokser blir fortrinnsvis satt opp på en vaktuke høstsemesteret, og en på vårsemesteret. En vaktuke betyr vakthold mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i samme uke, fra kl 15.45-23.00. Følg med på Vaktlista, og noter deg din vaktuke. Det er utarbeidet en Vaktinstruks som vi oppfordrer alle til å lese i god tid før sin vakt. Stikk gjerne innom den som har vakten uken før deg og få litt informasjon om hva som skal gjøres på vakten. Det er mye "dødtid" på vakten, så det er god tid til komme ajour med skolearbeid, kontorarbeid, streaming, strikking og gaming for de som ønsker det. Klikk her for Vaktlisten for 2024. Vi gjør det slik at vakta også holder orden på bokselokalet i sin vaktuke - se her for Vaskeinstruks